Wizualizacja Danych

Priorytety różnych obszarów analityki w organizacjach

Podczas warsztatów Power BI Dashboard In A Day (#DIAD) zadajemy uczestnikom pytanie o określenie priorytetów różnych obszarów analityki w organizacji. W obszarze raportowania i wizualizowania danych uczestnicy wskazali następujące priorytety: 78,3% – wysoki, 21,7% – średni. W obszarze zaawansowanych analiz: 32,6% – wysoki, 52,2% – średni, 15,2% – niski. W obszarze hurtowni danych w chmurze: 23,9% – wysoki, 39,1% – średni, 37% – niski. W obszarze data governance: 37% – wysoki, 52,2% – średni, 10,8% – niski. W obszarze wsparcia planowania i budżetowania: 50% – wysoki, 34,8% – średni, 15,2% – niski. Podsumowując, większość uczestników wskazało, że wymienione obszary analityki mają wysoki i średni priorytet wdrożenia w organizacji. Nikt z ankietowanych nie wskazał na niski priorytet w obszarze raportowania i wizualizowania danych. Jedynie w przypadku nowoczesnej hurtowni danych w chmurze ponad jedna trzecia osób wskazała na niski priorytet wdrożenia. Wyniki opracowano na podstawie 46 ankiet zebranych w dniu 27 kwietnia podczas warsztatów Dashboard In A Day.

Skomentuj