Wizualizacja Danych

Dzień z pulpitem nawigacyjnym Power BI

Microsoft zdaje sobie sprawę, że w obecnym klimacie gospodarczym niezbędne jest korzystanie z posiadanych danych w celu podejmowania precyzyjnych i słusznych decyzji biznesowych w sposób ekonomiczny.

Power BI to usługa analizy biznesowej, która przedstawia pełen obraz danych biznesowych, umożliwiając monitorowanie kondycji firmy przy użyciu aktywnych pulpitów nawigacyjnych, tworzenie bogatych interaktywnych raportów i uzyskiwanie dostępu do danych w dowolnym miejscu, z urządzeń przenośnych.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępny tutaj: