Wizualizacja Danych

Rozbrajamy trzy mity o Business Intelligence

W ubiegłym roku stałym punktem prezentacji produktowej z Power BI w wielu Polskich firmach było (i nadal jest) pokazanie raportów mobilnych na urządzeniach przenośnych. Wtedy zazwyczaj obserwować można wymowny ruch ręką i pada sakramentalne stwierdzenie:

Mit nr 1 – Zaawansowane raporty są tylko dla wybranych.

„Takie raporty mogą oglądać prezesi światowych firm, a nie nasi menedżerowie”

To jest jeden z największych mitów szeroko rozumianych produktów Business Intelligence, dotykający średnich i małych przedsiębiorstw. Funkcjonalności oferowane przez czołowych producentów rozwiązań BI dają możliwości pozwalające zupełnie inaczej spojrzeć na kluczowe procesy biznesowe firmy. Nowoczesne raporty, praca grupowa, powiadomienia o stanie KPI, raporty mobilne, dynamiczne filtrowanie i wiele innych funkcji nie powinno być rozpatrywanych jako gadżety, ale profesjonalne narzędzia, mające wspomóc pracę całej organizacji.

Firmy które wdrożyły nowoczesne rozwiązania raportowe posiadają przewagę nad konkurencją. Zarząd, dyrektorzy i menadżerowie przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji biznesowej mogą przeprowadzić wiele analiz dających im szerszy ogląd na bieżącą sytuację w organizacji. Można by powiedzieć, że takie analizy to nic nadzwyczajnego bo która firma takich nie robi? Jednak różnica polega na tym, że wdrożone nowoczesne narzędzia raportowe sprawiają, że korzystające z nich firmy robią te same analizy o wiele szybciej i precyzyjniej niż konkurencja. Jedyna różnica dotycząca wdrożeń narzędzi BI w światowych, a średnich i małych firmach polega na skali. Zespół Business Intelligence APN Promise, z którym bardzo blisko współpracuję, wdrożył takie rozwiązania w wielu średnich i małych firmach – niektórym nawet kilkuosobowych.

Oni już korzystają z takich narzędzi, a Ty?

Mit nr 2 – Business Intelligence jest tylko dla bogatych.

„Małej firmy nie stać na wdrożenie narzędzi business intelligence”

Kolejnym często spotykanym mitem związanym z narzędziami do raportowania biznesowego jest wielkość budżetu, który trzeba przeznaczyć na początku projektu, żeby rozpocząć wdrożenie. Dodatkowo, jeżeli pada hasło hurtownia danych, to w przekonaniu dyrektorów IT, koszt wdrożenia musi się zwiększyć o dodatkowe setki tysięcy złotych.

Otóż, jeżeli mówimy o wysokości budżetu potrzebnego do wdrożenia nowoczesnych narzędzi do raportowania biznesowego, to przywołam sformułowanie często używane przez prelegentów na konferencjach – to zależy.

Generalnie osoby odpowiedzialne za budżetowanie takich projektów nie muszą się niepokoić. Realizując dziesiątki projektów z zakresu business intelligence mogę powiedzieć, że oferty, które przedstawialiśmy naszym klientom zwykle mieściły się w przedziale od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Można zapytać: skąd taki rozrzut?

Otóż w pierwszej kolejności należy skoncentrować się na zakresie. Bez względu na wielkość organizacji zakres projektu może obejmować pojedyncze departamenty lub całą firmę. Może dotykać budowy hurtowni danych, ale nie musi. Może koncentrować się na warstwie bazodanowej, a raporty mogą być – cytując klasyka – truskawką na torcie. Z drugiej strony, zdarzały się projekty, w których główny nacisk kładziony był na warstwę raportową, a same źródła danych, znajdujące się w cyklicznie generowanych plikach excel lub csv, grały pośrednią rolę.

Mit nr 3 – Nie mamy kompetencji, żeby korzystać z narzędzi BI

„Narzędzia business intelligence są skomplikowane i ciężko będzie je utrzymać”

To chyba jedna z największych obaw osób odpowiedzialnych za wdrożone projekty IT. Często spotykamy się z sytuacjami że wcześniej zakończony projekt działa, ale każdy się boi go dotknąć żeby wdrożony scenariusz przysłowiowo „nie wybuchł”. Na nasze pytanie o dokumentację lub osobę odpowiedzialną za system, spotyka nas często wzruszenie ramion. W takiej sytuacji zazwyczaj trzeba wszystko rozpocząć od nowa lub żyć pod groźbą wielkiego wybuchu.

Szablonowe wdrożenie narzędzi analityki biznesowej rozpoczyna analiza w trakcie której architekci przeprowadzają rozmowy z osobami znającymi kluczowe procesy biznesowe całej firmy oraz robią przegląd systemów informatycznych organizacji. Na bazie tych działań, architekt wie który przedstawiciel biznesu po stronie klienta odpowiada za który obszar działalności firmy oraz jakie narzędzia raportowe wspomagające jego decyzje obecnie posiada. Te wszystkie czynności mają na celu odpowiedzieć na pytanie czego najbardziej brakuje mu w codziennej pracy. Następnie na bazie tych informacji powstaje koncepcja wdrożenia, która następnie jest realizowana.

W tym momencie dotarliśmy do kluczowego momentu całego procesu. Wdrożenie realizowane powinno być przy pełnym zaangażowaniu ze strony klienta. Cała wiedza dotycząca instalacji, konfiguracji, rozwoju i utrzymania przekazywana jest do osób po stronie zamawiającego. Prace implementacyjne przeprowadzane są wspólnie, a cała wiedza dotycząca projektu zostaje u osób po stronie klienta. Cały proces kończy część szkoleniowa, gdzie wspólnie z działem IT zamawiającego przeprowadzamy prezentację i pokazy jak zarządzać, odtwarzać, utrzymywać i rozwijać wdrożone technologie. Kończąc projekt, mamy pełną świadomość że firma w której realizowaliśmy projekt czuje się komfortowo z wdrożonymi narzędziami i nie obawia się ich rozwijać samodzielnie.

Mity w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia obala się faktami. Podejmując decyzję dotyczącą projektu Business Intelligence bazujmy na sprawdzonych informacjach, które może nam dostarczyć doświadczony zespół wdrażający na co dzień takie rozwiązania. Poprośmy firmę posiadającą taki zespół o przedstawienie koncepcji jak to narzędzie może usprawnić działanie naszej organizacji. Bazując na tych informacjach będziemy wiedzieli co, jak i za ile możemy osiągnąć wdrażając takie narzędzia. Na prawdę – bez mitów 😉

Marcin Nawrot Author
Konsultant Rozwiązań Biznesowych. Od ponad 4 lat zajmuje się wsparciem klientów w korzystaniu z najnowszych technologii Microsoft opartych o usługi Microsoft SQL, PowerBI i Azure. Mając za sobą zespół deweloperów, konsultantów i architektów rangi ogólnopolskiej, dostarcza najnowsze technologie usprawniające działanie oraz zwiększające przewagę konkurencyjną całych organizacji. Wspólnie z kierownikami projektów dba o to, by wszystkie potrzeby biznesowe i cele zdefiniowane na początku prac zakończyły się pełnym sukcesem. Wspólnie z klientami prezentuje efekty prac na wydarzeniach organizowanych przez APN Promise.
Zobacz profil
×
Marcin Nawrot Author
Konsultant Rozwiązań Biznesowych. Od ponad 4 lat zajmuje się wsparciem klientów w korzystaniu z najnowszych technologii Microsoft opartych o usługi Microsoft SQL, PowerBI i Azure. Mając za sobą zespół deweloperów, konsultantów i architektów rangi ogólnopolskiej, dostarcza najnowsze technologie usprawniające działanie oraz zwiększające przewagę konkurencyjną całych organizacji. Wspólnie z kierownikami projektów dba o to, by wszystkie potrzeby biznesowe i cele zdefiniowane na początku prac zakończyły się pełnym sukcesem. Wspólnie z klientami prezentuje efekty prac na wydarzeniach organizowanych przez APN Promise.
Zobacz profil
Latest Posts
  • raporty mobilne