Analityka w dobie Kryzysu

Analityka w dobie kryzysu

Obecny kryzys jest wyjątkowy. Znaczna część społeczeństwa musiała zmienić swoje przyzwyczajenia i pozostać w izolacji. Wzrósł popyt na podstawowe dobra: jedzenie, środki czystości i lekarstwa, spadło natomiast dramatycznie zapotrzebowanie na usługi, produkty luksusowe, samochody i

Przeczytaj artykuł