Hurtownia Danych

Zapoznaj się z serią materiałów video, które pokażą Ci jak rozpocząć pracę z usługą Azure Synapse Analytics

Według Microsoft, Azure Synapse to nieograniczona usługa analizy, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu zasobów bezserwerowych lub aprowidowanych — na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te dwa światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.

Zapoznaj się z serią filmików, które pokażą Ci jak: rozpocząć pracę z usługą Azure Synapse Analytics, wykonywać eksploracje danych, budować potoki analityczne, uzyskiwać informację z danych w Power BI, używać integracji z Apache Spark do analiz big data i machine learning.