Hurtownia Danych

Jak uruchomić nowoczesną hurtownię danych w chmurze?

Dla wielu firm dane to strategiczny zasób biznesowy. Organizacje przekształcają dane w celu pozyskiwania spostrzeżeń biznesowych, które mają wpływ na cztery filary transformacji cyfrowej: klienci, pracownicy, produkty i usługi oraz operacje. Do tej pory dane często były gromadzone w tradycyjnej, korporacyjnej hurtowni danych, gdzie były jednym źródłem prawdy dla całej organizacji. Otoczenie biznesowe ciągle się jednak zmienia, nasi klienci zamawiają produkty i usługi przez internet, pracownicy pracują zdalnie, produkty generują dane różnego typu dzięki wbudowanym czujnikom, procesy stają się co raz bardziej skomplikowane, a cześć aplikacji dziedzinowych i transakcyjnych działa już w chmurze. Całą sytuację komplikuje dodatkowo trwająca pandemia, wpływająca za zasoby ludzkie, jak i dostęp do lokalnych zasobów informatycznych. Według liderów rynku nastał czas na nowe podejście do hurtowni danych. Powstają tak zwane nowoczesne hurtownie danych w chmurze, łączące najlepsze cechy tradycyjnych hurtowni ze zwinnością, elastycznością i mocą, jaką daje chmura obliczeniowa. Podczas webinaru opowiemy o uniwersalnym podejściu APN Promise do uruchamiania takich hurtowni, między innymi w oparciu o chmurę Microsoft Azure oraz usługi: Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure Data Bricks, Azure, Synapse Analytics, Azure Analysis Services, Microsoft Power BI oraz Snowflake Data Platform.

Skomentuj